sekretariat@zspkotla.pl
tel.76 83 18 382

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli na zebranie, które odbędzie się w środę 05.02.2020 r. o godzinie 1630 w sali gimnastycznej szkoły podstawowej. Po zebraniu ogólnym odbędą się spotkania z wychowawcami w klasach.