sekretariat@zspkotla.pl
tel.76 83 18 382

Startujemy w przyszłość

Tytuł projektu: Startujemy w przyszłość!
Nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0052/21
Nr konkursu: RPDS.10.02.01-IZ.00-02-424/21
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – nabór horyzontalny

Więcej informacji o projekcie>>

Uwaga. Od 01.09.2022 r. rekrutacja uzupełniająca do projektu "Startujemy w przyszłość!"

Regulamin rekrutacji do projektu (pdf)

Harmonogramy

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „ STARTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ ! „OD 10.10.2022 r. (pdf)

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „ STARTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ ! „OD 26.09.2022 r. (pdf)

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „ STARTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ ! „OD 19.09.2022 r. (pdf)

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „ STARTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ ! „OD 11.04.2022 r. (pdf)

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „ STARTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ ! „OD 07.04.2022 r. (pdf)

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „ STARTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ ! „OD 21.03.2022 r. (pdf)

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „ STARTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ ! „OD 01.03.2022 r. (pdf)