sekretariat@zspkotla.pl
tel.76 83 18 382

Zapraszamy do uczestnictwa w bibliotecznym konkursie plastycznym

pt. „Przysłowia mądrością narodu - zilustruj przysłowie o dobru”

Organizator konkursu:

Organizatorami tego konkursu są: nauczyciel bibliotekarz, nauczyciele poloniści i nauczyciel plastyki.

                                                       

Cele konkursu:

-  Zachęcanie uczniów do zainteresowania się tematyką przysłów wyrażających sentencję lub myśl pochodzącą ze źródeł literackich lub ludowych.

-   Rozwijanie literackich i plastycznych zainteresowań uczniów.

-   Popularyzacja przysłów o dobru.

-   Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

-   Wspieranie ucznia uzdolnionego.

Zakres:

Należy wyszukać przysłowia o dobru, wybrać jedno i wykonać do niego ilustrację.

Warunki uczestnictwa:

 1.  Uczestnikami konkursu są uczniowie klas IV – VIII.

2.  Ilość prac plastycznych zgłaszanych do konkursu jest ograniczona; jedna praca od jednego ucznia.

3.  Pracę konkursową należy wykonać na kartce formatu A4 techniką dowolną.

4.  Wszystkie prace mają być podpisane na odwrocie (imię i nazwisko, klasa), należy tu także napisać treść wybranego przysłowia, do którego wykonano  ilustrację - tylko takie prace będą oceniane przez jury.

5.  Etapy konkursu:

·       zgłoszenie udziału (osobiście lub poprzez klasowego łącznika bibliotecznego) w bibliotece szkolnej do 3 X 2022r. (poniedziałek);

·       przygotowanie prac plastycznych;

·       złożenie prac (w bibliotece szkolnej) do 25 X 2022r. (wtorek).

6.  Prace konkursowe  oceniać będzie niezależne jury.

7.  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają cząstkową ocenę z języka polskiego i plastyki oraz punkty dodatnie za udział w konkursie na szczeblu szkoły. Dodatkowo trzy najładniejsze prace zostaną nagrodzone, a ich autorzy otrzymają cenne nagrody książkowe.     

 

                                                                                                         Organizatorzy:

 

M. Bassarab

B. Gela-Rutkowska

H. Ignacik

J. Krechowiec

D. Nowalińska

J. Pławska

M. Stodulska

A. Szermer