21 września 2022 r. odbył się wyjazd  na zajęcia pozaszkolne do Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego i ZOO we Wrocławiu w ramach realizacji projektu pn. "Startujemy w przyszłość”. W wycieczce brali udział uczniowie z klasy siódmej  i z klas ósmych – ogółem 32 uczniów.

Celem wyjazdu było poznanie historii Muzeum Przyrodniczego oraz różnych ekspozycji roślin i zwierząt, a także zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego.

Poprzez uczestnictwo w wycieczce uczniowie:

  • rozwijali umiejętności dotyczących rozpoznawania różnych gatunków zwierząt i roślin. 
  • kształtowali umiejętności samodzielnego i racjonalnego myślenia przez odkrywanie i przeżywanie,
  • nabyli umiejętność bezpiecznego obcowania z przyrodą i naturą,
  • upowszechniali aktywny wypoczynek, profilaktykę zdrowotną,
  • doskonalili umiejętności życia w grupie.

Wskaźniki:

- liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie - 32

- liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu - 32

 

Projekt pn. „Startujemy w przyszłość!” realizowany jest przez Gminę Kotla w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej  i współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

307100197_416972570583209_869670836067505404_n.jpg 307129309_416972907249842_2548645351923103352_n.jpg 307952290_416971210583345_6234647416759558133_n.jpg

307983842_416972683916531_1592393470163698299_n.jpg

 

                                                                        Kierownik wycieczki

                                                                           Teresa Bagińska

 

                                                                               Opiekunowie

                                                                           Joanna Podwińska

                                                                           Angelika Michaliszyn