sekretariat@zspkotla.pl
tel.76 83 18 382

foto1

" Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu."

foto1

„Droga ku szczytom jest celem człowieka.”

foto1

"Nie cenilibyśmy radości, gdyby była wiecznotrwała i snuła się nieprzerwanie."

foto1

" Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy."

foto1

Kornel MakuszyńskiDziennik elektroniczny

Witryna WWW dostępna bezpłatnie dla każdego rodzica i ucznia.

Zaloguj

Dokumenty

Statut szkoły, regulaminy, Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny, kodeks etyki .....

Zapoznaj się

Galeria

Fotoreportaże z życia zespołu

Zobacz

Office 365 Education

Ta usługa jest dostępna bezpłatnie dla obecnych nauczycieli oraz uczniów lub studentów instytucji edukacyjnych.

Zaloguj

21 września 2022 r. odbył się wyjazd  na zajęcia pozaszkolne do Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego i ZOO we Wrocławiu w ramach realizacji projektu pn. "Startujemy w przyszłość”. W wycieczce brali udział uczniowie z klasy siódmej  i z klas ósmych – ogółem 32 uczniów.

Celem wyjazdu było poznanie historii Muzeum Przyrodniczego oraz różnych ekspozycji roślin i zwierząt, a także zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego.

Poprzez uczestnictwo w wycieczce uczniowie:

  • rozwijali umiejętności dotyczących rozpoznawania różnych gatunków zwierząt i roślin. 
  • kształtowali umiejętności samodzielnego i racjonalnego myślenia przez odkrywanie i przeżywanie,
  • nabyli umiejętność bezpiecznego obcowania z przyrodą i naturą,
  • upowszechniali aktywny wypoczynek, profilaktykę zdrowotną,
  • doskonalili umiejętności życia w grupie.

Wskaźniki:

- liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie - 32

- liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu - 32

 

Projekt pn. „Startujemy w przyszłość!” realizowany jest przez Gminę Kotla w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej  i współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

                                                                        Kierownik wycieczki

                                                                           Teresa Bagińska

 

                                                                               Opiekunowie

                                                                           Joanna Podwińska

                                                                           Angelika Michaliszyn