sekretariat@zspkotla.pl
tel.76 83 18 382

foto1

" Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu."

foto1

„Droga ku szczytom jest celem człowieka.”

foto1

"Nie cenilibyśmy radości, gdyby była wiecznotrwała i snuła się nieprzerwanie."

foto1

" Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy."

foto1

Kornel MakuszyńskiDziennik elektroniczny

Witryna WWW dostępna bezpłatnie dla każdego rodzica i ucznia.

Zaloguj

Dokumenty

Statut szkoły, regulaminy, Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny, kodeks etyki .....

Zapoznaj się

Galeria

Fotoreportaże z życia zespołu

Zobacz

Office 365 Education

Ta usługa jest dostępna bezpłatnie dla obecnych nauczycieli oraz uczniów lub studentów instytucji edukacyjnych.

Zaloguj

21 września 2022 r. odbył się wyjazd  na zajęcia pozaszkolne do Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego i ZOO we Wrocławiu w ramach realizacji projektu pn. "Startujemy w przyszłość”. W wycieczce brali udział uczniowie z klasy siódmej  i z klas ósmych – ogółem 32 uczniów.

Czytaj więcej...

Startujemy w przyszłość

Tytuł projektu: Startujemy w przyszłość!
Nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0052/21
Nr konkursu: RPDS.10.02.01-IZ.00-02-424/21
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – nabór horyzontalny

Więcej informacji o projekcie>>

Uwaga. Od 01.09.2022 r. rekrutacja uzupełniająca do projektu "Startujemy w przyszłość!"

Regulamin rekrutacji do projektu (pdf)

Harmonogramy

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „ STARTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ ! „OD 10.10.2022 r. (pdf)

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „ STARTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ ! „OD 26.09.2022 r. (pdf)

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „ STARTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ ! „OD 19.09.2022 r. (pdf)

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „ STARTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ ! „OD 11.04.2022 r. (pdf)

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „ STARTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ ! „OD 07.04.2022 r. (pdf)

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „ STARTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ ! „OD 21.03.2022 r. (pdf)

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE „ STARTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ ! „OD 01.03.2022 r. (pdf)