sekretariat@zspkotla.pl
tel.76 83 18 382

foto1

" Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu."

foto1

„Droga ku szczytom jest celem człowieka.”

foto1

"Nie cenilibyśmy radości, gdyby była wiecznotrwała i snuła się nieprzerwanie."

foto1

" Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy."

foto1

Kornel MakuszyńskiDziennik elektroniczny

Witryna WWW dostępna bezpłatnie dla każdego rodzica i ucznia.

Zaloguj

Dokumenty

Statut szkoły, regulaminy, Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny, kodeks etyki .....

Zapoznaj się

Galeria

Fotoreportaże z życia zespołu

Zobacz

Office 365 Education

Ta usługa jest dostępna bezpłatnie dla obecnych nauczycieli oraz uczniów lub studentów instytucji edukacyjnych.

Zaloguj

Szanowni Państwo.

Internet nieustannie rozwija się i zmienia, podobnie jak specyfika zagrożeń, na które dzieci mogą być narażone w sieci. Mimo że dzieci szybko opanowują umiejętność korzystania z Internetu, często nie dostrzegają tych niebezpieczeństw lub je bagatelizują.

Do najczęstszych zagrożeń, na które dzieci są narażone w sieci należą:

- Cyberprzemoc

- Kontakt ze szkodliwymi treściami

- Niebezpieczne relacje online

- Utrata prywatności

- Nadużywanie internetu

- Złośliwe oprogramowania

Chcielibyśmy wyczulić Państwa na akty ceberprzemocy, do których bardzo często dochodzi w przestrzeni wirtualnej.

Cyberprzemoc krzywdzi emocjonalnie drugiego człowieka. Osoby, które stosują cyberprzemoc używają do tego celu technologii informacyjnych i komunikacyjnych np. komputer, urządzenia mobilne - telefony komórkowe, tablety itp.                  

Cyberprzemoc to takie zachowania jak:

ośmieszanie, obrażanie, straszenie, nękanie czy też poniżanie kogoś

podszywanie się pod kogoś w portalach społecznościowych, na blogach, wiadomościach e-mail lub komunikatorach

włamanie się na czyjeś konto (np. pocztowe, w portalu społecznościowym, konto komunikatora)

publikowanie oraz rozsyłanie filmów, zdjęć, albo informacji, które kogoś ośmieszają

tworzenie obrażających kogoś stron internetowych lub blogów

pisanie obraźliwych komentarzy na forach, blogach, portalach społecznościowych.

 Cyberprzemoc, a prawo

„W polskim prawie nie ma definicji cyberprzemocy. Brak również przepisów wprost regulujących to zjawisko. Nie oznacza to jednak, że nie możemy się przed nim bronić, a sprawcy pozostają całkowicie bezkarni.

W celu ochrony dzieci przed przemocą w internecie rodzice mogą wykorzystywać istniejące regulacje – zarówno przepisy prawa karnego, jak i kodeksu cywilnego.

Niektóre akty internetowej agresji naruszają obecnie obowiązujące prawo  (są uznawane za przestępstwo lub wykroczenie) i mogą zostać zgłoszone  na policję, do prokuratury lub do sądu. Są to: zniesławienie lub zniewaga,  naruszenie wizerunku, stalking, podszywanie się pod kogoś, groźby,  włamania. W przypadku tych przestępstw/wykroczeń ściganie sprawcy  cyberprzemocy następuje po złożeniu wniosku przez osobę pokrzywdzoną.”

Źródło: www.gov.pl

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załączonej publikacji „Cyberprzemoc włącz blokadę na nękanie” Poradnik dla rodziców.